10 spännande AI-trender inom Fintech (2023)

Publicerad av Lucas Rosvall

Software Engineer

Hur kommer tekniken att förändra hur vi använder pengar och tjänster i finansvärlden? Även om vanliga banker och finansbolag har förändrats sakta över tid, har ny teknik som artificiell intelligens (AI) fungerat som en katalysator och snabbt förändrat finanssektorn.

Genom AI:s breda användningsområden kan man utveckla en rad innovationer, från sofistikerade chatbots till förfinade metoder för kreditbedömning. Det höjer inte bara effektiviteten i finanssektorn utan skapar också en bättre kundupplevelse.

I den här texten ska vi kolla närmare på hur AI förändrar fintech just nu, 2023. Vi kommer att se både stora förändringar och små justeringar som gör saker bättre.

Digitala betalningar

Visste du att 14% redan använder sig av AI inom digitala betalningar? Samtidigt är detta bara början. Än så länge ser vi bara toppen av isberget när det kommer till potentialen av denna teknologi inom fintech.

1. Autonoma betalningsbeslut

Med AI:s inblandning kan företag förvandla hur de hanterar sin kassaförvaltning. Tänk dig ett intelligent system som övervakar företagets inkomster och utgifter i realtid.

Vid ankomsten av en faktura kan systemet utvärdera den mot företagets kassasituation, förväntade inkomster, eventuella betalningsrabatter, samt relationens värde med den specifika leverantören.

Medan många företag traditionellt sett tenderar att betala sina räkningar precis innan förfallodagen för att maximera likviditeten, finns det ibland skäl som kan motivera tidigare betalningar, som att dra nytta av rabatter till att upprätthålla starka leverantörsrelationer.

AI-systemet kan beakta dessa variabler och fatta beslut som bäst matchar företagets unika situation och finansiella mål.

2. Förutsägelse av betalningsbedrägerier

I den digitala erans tidsåldern står betalningsbedrägerier som en växande oro för både företag och enskilda individer.

Europols senaste rapport visar exempelvis på hur digitaliseringen, samtidigt som den skapar nya affärsmöjligheter och välfärd, även öppnar dörren för sofistikerade kriminella metoder.

Det är här AI kommer in. Genom att dra nytta av AI:s förmåga att snabbt analysera enorma mängder transaktionsdata, kan moderna finanssystem identifiera och flagga för ovanliga beteendemönster, vilket gör det möjligt att upptäcka potentiella bedrägerier med förbluffande noggrannhet.

Inte bara leder detta till ökad säkerhet för företag och konsumenter, utan det hjälper också till att motverka de ekonomiska förlusterna kopplade till dessa bedrägliga handlingar.

Factoring

Factoring-branschen har länge präglats av manuella processer. Men nu står den på tröskeln till en revolutionerande förändring, där AI tar täten för att automatisera och effektivisera dessa traditionellt arbetskrävande uppgifter.

3. Automatiserad riskbedömning

Factoringbranschen kräver alltid en stark och tydlig riskbedömning. Med AI:s precision hade det varit möjligt för factoringbolag att omedelbart skanna och analysera kredithistorik, betalningsmönster och annan viktig data.

Detta skulle i sin tur eliminera mänskliga misstag, effektivisera beslutsfattandet och garantera att alla beslut grundas på den senaste och mest detaljerade informationen.

Genom AI:s insikter hade därmed factoringföretag bättre kunnat bedöma en klients ekonomiska position, vilket leder till bättre och välgrundade beslutsprocesser.

4. Intelligent fakturering

Den traditionellt arbetsintensiva processen av fakturering hade också kunnat förvandlas genom AI. Artificiell intelligens hade inte bara kunnat automatisera faktureringsprocessen, utan också kunnat upptäcka och hantera avvikelser.

Vare sig det rör sig om en felaktig detalj på en faktura eller ett avvikande betalningsbeteende, hade AI omedelbart kunnat identifiera och åtgärda dessa problem.

Resultatet hade blivit en mer transparent och pålitlig faktureringsprocess, vilket skyddar factoringbolaget från inkomstförluster orsakade av faktureringsfel.

Investeringar och rådgivning

Statistik visar att över 53% nu litar på AI-driven rådgivning. Detta visar på den snabba förändringen i hur vi närmar oss investeringar och den värde AI tillför inom finanssektorn.

5. AI-drivna investeringsrådgivare

De så kallade "Robo-rådgivarna" har redan börjat revolutionerat investeringsvärlden. Mycket beroende på att de kan erbjuda skräddarsydda råd baserat på en individs finansiella situation, mål och risktolerans.

De kan också bättre ta hänsyn till faktorer som globala marknadsförändringar, historiska data och avancerade algoritmer för att optimera investeringsportföljer bättre än traditionella rådgivare, vilket gör dem till ett attraktivt och kostnadseffektivt alternativ.

6. Förutseende marknadsanalys

I den snabbt skiftande finansvärlden erbjuder AI-baserade analytiska verktyg också en oumbärlig insikt i potentiella framtidsscenarier. Dessa teknologier kan snabbt samla in, bearbeta och tolka omfattande datamängder i realtid.

Genom att kontinuerligt analysera tidigare marknadsmönster, aktuella nyheter och andra kritiska parametrar, kan dessa system förutspå närliggande marknadsförändringar, vilket kan hjälpa investerare att agera förebyggande och minska risken för oförutsedda händelser.

Lån och krediter

Enligt en rapport av Capgemini investerar mer än 60 % av långivarna kraftigt i AI för att förbättra sina beslutsprocesser. Detta visar på en betydande trend inom finanssektorn där institutionerna inser potentialen och värdet av AI-teknik.

7. Förbättrad kreditbedömning

Samtidigt som traditionella kreditbedömningssystem fortfarande spelar en central roll, kan de i dagens digitala tidsålder missa viktiga aspekter av en individs kreditvärdighet. AI erbjuder möjligheten att revolutionera denna bedömningsmetod.

Med AI kan finansinstitut samla och analysera data från en mångfald av källor som tidigare varit utmanande att sammanföra. Till exempel kan beteendemönster på sociala medier, om de används på rätt sätt och i enlighet med GDPR-regler, bidra till att belysa en individs ekonomiska pålitlighet.

Detta djupare perspektiv, som beaktar olika dimensioner av en individs liv, ger en mer heltäckande och tillförlitlig kreditbedömning. Dock måste finansinstituten alltid tänka på integriteten och lagstiftning.

8. Automatiserad lånehantering

Med en ökning av digitala låneansökningar behöver långivare moderna verktyg för att hantera denna ökning. AI hade kunnat vara lösningen på detta växande behov.

AI-tekniken tillåter automatisering av flera steg i låneprocessen. Till exempel kan en initial ansökningsgranskning, som traditionellt kan ta timmar med manuell genomgång, reduceras till minuter genom att identifiera och prioritera ansökningar baserat på förinställda kriterier.

Vidare kan övervakning av betalningar automatiseras, vilket snabbt hade kunnat upptäcka och varna om försenade betalningar, vilket ger långivare möjlighet att agera i tid.

Denna automatisering minskar i sin tur mänskliga fel, förkortar genomloppstider och erbjuder en överlägsen, snabbare service till kunderna.

Övrigt

I en nyligen genomförd undersökning rapporterade 80% av de tillfrågade att deras interaktion med AI-drivna chatbots hade varit "mycket positiv". Detta belyser hur AI fortsätter att berika och förändra kundupplevelsen inom flera sektorer, däribland fintech.

9. Chatbots och kundtjänst

Chatbots, drivna av AI som exempelvis ChatGPT, representerar den nya vågen av kundinteraktioner.

Medan tidigare generationer av chatbots endast kunnat hantera enkla instruktioner, kommer framtidens AI-drivna versioner ha potentialen att bättre förstå och bearbeta komplexa användarförfrågningar.

Till exempel kan en kund fråga om räntesatser, och chattboten kan då inte bara ge aktuella räntesatser, utan också föreslå sparprodukter baserade på användarens unika profil och sparhorisont.

Dessa avancerade chattbots hade även kunnat hantera transaktioner, boka möten eller hjälpa kunder att navigera genom företagets digitala tjänster. Genom att också erbjuda direkt och effektiv hjälp minskar de trycket på traditionell kundtjänst och förbättrar den övergripande kundupplevelsen.

10. Digitala ID-lösningar

I en tid där digital säkerhet är av yttersta vikt, använder fintech-branschen AI för att revolutionera hur digitala identiteter skapas och hanteras. AI kan göra mycket mer än att bara matcha lösenord och användarnamn.

Genom att utnyttja teknik som analyserar användarbeteenden, biometriska identifierare som fingeravtryck eller röstigenkänning, och till och med enheternas egna användningsmönster, kan AI skapa en dynamisk och nästan ouppnåelig säkerhetsstandard.

En sådan nyanserad verifiering minskar drastiskt chansen för bedrägeri. När kunderna vet att deras digitala identiteter skyddas av denna skala av teknologi, ökar deras förtroende för att använda digitala tjänster, vilket driver en större adoption och engagemang i fintech-lösningar.

På Fiive märker vi dagligen hur AI har börjat omvandla fintech-branschen. Och ja, dessa tio trender är spännande, men de är samtidigt bara början.

Genom att leda flera spännande AI-projekt för olika företag ser vi möjligheterna och är redo att utforska ännu mer. Om du är lika fascinerad som vi av AI, kanske det är dags att vi delar några tankar?

Fler artiklar

Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Mjukvara kan kosta allt från några tusenlappar till flera miljoner kronor att utveckla. I denna artikel går vi igenom vad som påverkar kostnaderna för...

Fortsätt läsa

Vad är en PoC (Proof-of-Concept)?

Varför behöver du en AI-policy? Jo, för att fatta svåra beslut, säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, och för att stötta ...

Fortsätt läsa

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


  • Kungsgatan 4
    411 19 Göteborg