Är din applikation redo för molnet?

Skriven av Lucas Rosvall, Software Engineer

Molntjänster har blivit en viktig del av dagens IT-landskap, och medan många företag har börjat rusa för att hoppa på detta "molntåg", riskerar andra att bli lämnade på perrongen, fast i en föråldrad teknisk miljö.

Tänk nu att ditt företag står inför detta avgörande beslutet. Hur vet du då när din applikation är redo för molnet? Och hur förbereder man egentligen en applikation för att säkerställa en smidig migration?

Låt oss utforska några viktiga aspekter som kan hjälpa dig att förstå om din applikation är mogen nog för att ta steget.

Varför bör man överväga molnet?

Att övergå till molnet är mer än bara en teknisk trend; det är en strategisk affärsbeslutning. Här är fem fördelar med att migrera till molnet:

 • Skalbarhet: Möjligheten att anpassa resurserna baserat på efterfrågan. Istället för att investera i dyr infrastruktur inför en osäker framtid, kan du flexibelt öka eller minska kapaciteten i takt med affärsbehoven.
 • Kostnadseffektivitet: Minska stora kapitalinvesteringar och skifta till en operativ utgiftsmodell där du betalar för vad du faktiskt använder. Dessutom minskas kostnaderna för underhåll och uppgradering av fysiska servrar.
 • Tillgänglighet: Åtkomst till din applikation och data från vilken plats som helst och när som helst, vilket ökar produktiviteten och flexibiliteten för ditt team.
 • Säkerhet och återhämtning: Många molntjänstleverantörer erbjuder robusta säkerhetsprotokoll och backuplösningar. Om en katastrof inträffar kan datan också snabbt återställas, vilket minskar driftstopp och potentiella förluster.
 • Innovation: Med molntjänster har ditt företag också tillgång till många andra tekniska framstegen, som maskininlärning, som är relativt enkelt att koppla samman med den existerande miljön, utan att behöva göra tunga investeringar i ny teknik.

Är din applikation redo för molnets utmaningar?

Men hur vet du om din applikation verkligen är redo att sväva bland molnen? Låt oss titta närmare på några av de mest kritiska aspekterna du bör beakta:

Arkitektur:

Om din applikation är byggd som en enda stor enhet (monolit), brukar det normalt sätt medföra mycket komplexitet vid migrering till molnet.

Ett första steg innan en övergång brukar därför vara att konstruera om delar av applikationen så att den baseras på mikrotjänster - där funktioner är uppdelade i mindre, oberoende tjänster. Detta beror på att dessa mikrotjänster ofta är lättare att anpassa till molnets skalbara miljö.

 • Tips: Fundera på att bryta ner större applikationer i mindre komponenter innan migrationen för en smidigare övergång. En annan fördel med mikrotjänster är att det gör det lättare att implementera nya uppdateringar eller förbättringar utan att störa resten av systemet.

Data:

Var lagras din data idag? Har du data i äldre databassystem som kan vara svåra att migrera direkt till molnet? Detta är frågor som du behöver ha koll på innan en potentiell data migration.

 • Tips: Många molnleverantörer erbjuder verktyg och tjänster för att hjälpa till med datamigration. Identifiera dessa tidigt i processen.

Säkerhet:

När vi pratar om molnet, är säkerhetsfrågor ofta i förgrunden av företagsledares tankar. Och även om molnplattformar är rustade med avancerade säkerhetsfunktioner, bär applikationsägare ett betydande ansvar.

 • Tips: Investera tid i att granska och förstå dina säkerhetspolicier. Överväg att konsultera en säkerhetsexpert, speciellt om du hanterar känslig eller personlig information, för att säkerställa att din applikation och data är skyddade på bästa möjliga sätt.

Integrationer:

I en digital miljö kommunicerar applikationer sällan isolerat. De samverkar ofta med andra system genom olika integrationer, vilket kan skapa utmaningar när man överväger en molnmigration.

Alla tredjepartssystem behöver inte heller vara omedelbart kompatibla med alla typer av molntjänster. Därav behöver först förstå hur dessa system kommunicerar med din applikation och vilka eventuella förändringar som kan behövas göras inför en molnmiljön.

 • Tips: Börja med att genomföra en grundlig kartläggning av alla dina nuvarande systemintegrationer. Kartlägg dataflödet och förstå varje integrations specifika behov och utmaningar. Samarbete med en teknikpartner kan vara ovärderligt för att navigera här.

Prestanda och tillgänglighet:

En av de största orosmomenten för många företag som överväger molnmigration är huruvida deras applikation kommer att kunna leverera samma, om inte bättre, prestanda och tillgänglighet som tidigare. Ditt rykte och kundnöjdhet står ju på spel.

Exempelvis, beroende på var dina användare befinner sig kan placeringen av dina molnservrar göra en enorm skillnad i svarstider. Är dina servrar nära dina kunder eller spridda över flera regioner för redundans?

 • Tips: Innan du gör den faktiska migrationen, är det smart att genomföra lasttester på din nuvarande applikation. Jämför sedan dessa resultat med tester utförda i en molnbaserad testmiljö. Detta ger dig en konkret bild av eventuella prestandaförbättringar eller utmaningar. Se också till att välja en molnleverantör som erbjuder datacenter nära dina huvudsakliga användargrupper för att minimera svarstider.

Fler artiklar

Vad är MLOps? Nyckeln för effektiva AI-system

Kortfattat kan man säga att MLOps är en disciplin som kombinerar maskininlärning (ML) med operations (Ops) med målet att förenkla och effektivisera användningen, samt implementeringen av AI-modeller.

Fortsätt läsa

Hur kommer man igång med AI som småföretag?

En effektiv strategi för att implementera AI i småföretag är att börja med identifiera affärsbehov och tekniska förutsättningar. Därefter börja med de små vinsterna för att snabbt skörda fördelarna.

Fortsätt läsa

Låt oss realisera era visioner

Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till branschledande expertis och en partner som är engagerad i er långsiktiga framgång.

Kontor


 • Kungsgatan 4
  411 19 Göteborg