Hur drivs tillväxt genom applikationstransformation?

Publicerad av Lucas Rosvall

Software Engineer

Hur kan ditt företag navigera i den digitala erans ständigt skiftande landskap? Svaret kan mycket väl ligga i applikationstransformation - en process där du tar ditt företags föråldrade system till mer moderna lösningar.

Detta är ofta en strategisk investering i framtiden som öppnar dörren till många nya verktyg som molnberäkning, artificiell intelligens och större automatisering. Detta skapar i sin tur en robust grund för att driva effektivitet, minska kostnader och, framför allt, främja en kultur av större innovation.

I detta inlägg kommer vi titta närmare applikationstransformation kan fungera som en katalysator för tillväxt, samt hur det kan bli en konkurrensfördel för ditt företag.

Vad innebär en applikationstransformation?

Tekniken förändras ständigt, vilket innebär att många företag står inför den ofrånkomliga utmaningen med föråldrade applikationer och system.

Detta kan tyvärr i sin tur bli en bromskloss för innovation och effektivitet, och i värsta fall också en risk för företagets säkerhet och compliance. Det är också här som digital transformation blir en nödvändighet för att säkra ditt företagets överlevnad.

Men vad menar vi egentligen med begreppet applikationstransformation? Det är en process som syftar till att modernisera och uppgradera ditt företagets applikationer för att kunna möta dagens affärsbehov.

Det handlar framförallt om att omvandla ditt nuvarande system till något nytt, effektivt och framtidssäkert. Att skapa ett nytt system som är flexibelt, skalbart och redo att stödja ditt företags fortsatta tillväxt framöver.

Applikationstransformation kan också innebära mycket, men i hjärtat av applikationstransformation ligger ofta molnteknologi. Detta beror på att molnet introducerar ett flertal verktyg och tjänster som hjälper att effektivisera operationer, minska kostnader och stimulera innovation, från artificiell intelligens till automatisering.

Applikationstransformation handlar också om att omdefiniera den nuvarande IT-infrastrukturen för att spegla och stödja företagets nuvarande ambitioner i den digitala tidsåldern, med målet att kunna fortsätta driva tillväxt på en konkurrensutsatt marknad.

Stegen i en applikationstransformation

Så vad innebär det egentligen att genomföra en applikationstransformation, och vilka steg bör du förvänta dig på denna resa mot teknologisk förnyelse?

Nedan dyker vi ner i de typiska stegen som utgör ryggraden i en applikationstransformation, samt illustrerar några konkreta exempel för att ge en klarare bild av vad varje fas innebär:

1. Behovsanalys och utvärdering

Första steget är att identifiera och förstå de nuvarande begränsningarna och utmaningarna med de befintliga applikationerna och systemen.

Exempel: Om en gammal applikation har svårt att hantera stora datamängder, kan det vara dags att överväga molnbaserade alternativ som kan skalas effektivt.

2. Strategi och planering

När man förstått de nuvarande begränsningarna och utmaningarna är nästa steg att utveckla en detaljerad plan för hur transformationen ska genomföras, inklusive val av teknologier, tidslinjer och budget.

Exempel: Detta kan exempelvis innebära att man ska använda Amazon Web Services (AWS) och andra verktyg för att hosta och hantera de moderniserade applikationerna.

3. Design och utveckling

Därefter är nästa steg att designa den nya arkitekturen och börja utveckla eller omstrukturera applikationerna för att passa den nya molnbaserade infrastrukturen.

Exempel: Omstrukturera en gammal monolitisk applikation till mikrotjänster för att förbättra skalbarhet och underhållbarhet.

4. Testning

Genomföra omfattande testning för att säkerställa att de transformerade applikationerna fungerar som de ska och uppfyller alla säkerhets- och prestandakrav.

Exempel: Genomföra tester för att säkerställa att den nya molnbaserade applikationen kan hantera toppbelastningstider. Samt E2E- och unit-tester för att se till att själva applikationen fungerar som den ska.

5. Driftsättning

Implementera de transformerade applikationerna i produktionsmiljön och övervaka prestanda och funktionalitet.

Exempel: Använda automatiserade verktyg som exempelvis Jenkins eller Github actions för kontinuerlig leverans och kontinuerlig integration för att förenkla driftsättningsprocessen.

6. Förvaltning och optimering

Hantera och övervaka de transformerade applikationerna, och fortsätt att optimera dem över tid baserat på prestandadata och användarfeedback.

Exempel: Använda övervakningsverktyg som AWS Cloud Watch eller NewRelic för att spåra applikationens prestanda och identifiera områden för förbättring.

7. Kontinuerlig förbättring

Upprätta processer för att kontinuerligt utvärdera och förbättra applikationerna eller system baserat på kommande teknologiska framsteg och företagsbehov.

Exempel: Införa en process för regelbunden kodgranskning och optimering för att säkerställa att applikationerna fortsätter att möta företagets växande behov.

Fördelar med applikationstransformation för tillväxt

Alla företag som väljer att genomföra en applikationstransformation gör det för att kunna främja potentiell företagstillväxt och innovation.

Genom att modernisera och uppgradera befintliga applikationer och system, kan ditt företag positionera sig för att utnyttja en mängd fördelar som, både direkt och indirekt, som kan katalysera din tillväxt.

  • Automatisering för tidsbesparing: Genom automatisering, särskilt inom områden som Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), kan företag drastiskt minska den tid som krävs för att utveckla, testa och distribuera ny kod. Detta frigör dig tid för att fokusera på andra viktiga uppgifter, vilket i sin tur accelererar produktutvecklingen.
  • Förbättrad kundupplevelse: Moderna, molnbaserade applikationer kan erbjuda snabbare, mer pålitliga och användarvänliga kundupplevelser. Med möjligheten att samla och analysera data, kan ditt företag dessutom få insikter som hjälper dem att förstå och förbättra kundupplevelsen kontinuerligt.
  • Kortare time-to-market: Med snabbare utvecklingscykler och automatiserade driftsättningsprocesser, kan företag minska sin time-to-market avsevärt. Detta är särskilt viktigt i den digitala tidsåldern, där man ofta vinner på att kunna lansera nya funktioner eller produkter snabbast.
  • Tillförlitlighet genom tester: Applikationstransformationen möjliggör införandet av automatiserade tester som säkerställer kodens kvalitet och tillförlitlighet. Denna konsekventa testning minimerar i sin tur risken för fel och buggar, vilket i sin tur förbättrar produkternas och tjänsternas tillförlitlighet.
  • Kostnadseffektivitet: Molnbaserade lösningar kan erbjuda betydande kostnadsbesparingar genom skalbarhet och pay-as-you-go-prissättningsmodeller. Dessutom kan automatisering och effektiviseringar i utvecklingsprocessen ytterligare minska drifts- och underhållskostnaderna.
  • Skalbarhet och flexibilitet: Molnet tillåter enkel skalbarhet, vilket är kritiskt för att stödja företagets tillväxt. Företag kan enkelt skala upp eller ner sina resurser baserat på efterfrågan, vilket ger dem flexibiliteten att snabbt anpassa sig till marknadsförändringar.
  • Innovationsförmåga: Genom att öppna dörren till nya teknologier som AI, maskininlärning och big data-analys, främjar en applikationstransformation större innovation. Det skapar en miljö där företag kan experimentera, lära och iterera snabbare, vilket är avgörande för långsiktig tillväxt och konkurrenskraft.

Om du vill ta ditt företag till nästa nivå genom applikationstransformation, är Fiive här för att stödja dig genom varje steg av processen. Vi arbetar tätt intill dig för att skräddarsy en transformationstrategi som uppfyller dina unika behov.

Vår målsättning är att hjälpa dig att utnyttja molnteknologi, AI och automatisering för att optimera dina nuvarande processer och främja innovation, allt medan vi minimerar störningar och säkerställer en smidig övergång.

Fler artiklar

Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Mjukvara kan kosta allt från några tusenlappar till flera miljoner kronor att utveckla. I denna artikel går vi igenom vad som påverkar kostnaderna för mjukvaruutveckling och ger några exempel på olika lösningar och dess kostnader.

Fortsätt läsa

Vad är en PoC (Proof-of-Concept)?

Varför behöver du en AI-policy? Jo, för att fatta svåra beslut, säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, och för att stötta din organisations mål och värderingar.

Fortsätt läsa

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


  • Kungsgatan 4
    411 19 Göteborg