Vad är CI och CD? Continuous Integration och Delivery

Skriven av Lucas Rosvall, Software Engineer

Har du någonsin undrat hur techjättar som Google, Amazon och Spotify kan rulla ut uppdateringar av sina produkter dagligen, nästan sömlöst, utan några större störningar?

I dagens digitala värld har marknaden blivit allt hungrigare efter snabbare och effektivare programvaruleveranser.

Så hur kan företag hänga med i denna frenetiska takt? Svaret ligger i magin bakom Continuous Integration och Continuous Delivery - ofta förkortat till CI/CD. Men vad innebär det egentligen?

Continuous Integration (CI)

Continuous Integration, förkortat till CI, handlar om att kontinuerligt integrera kod i ett centralt repo, och detta sker ofta flera gånger dagligen. Det vanligaste verktyget här är Git, vilket är ett distribuerat versionshanteringssystem, som ofta används tillsammans med plattformen Github.

Fördelen med Github är också den mängd verktyg som finns på plattformen. Med hjälp av Github kan utvecklare exempelvis skapa GitHub Actions för att automatisera arbetsflöden, såsom att köra tester. Detta säkerställer att all ny kod är av hög kvalitet och inte introducerar några buggar eller problem.

CI är alltså avgörande för att säkerställa en snabb och kvalitativ kodleverans, genom att gör det enklare att upptäcka och korrigera fel.

Continuous Delivery (CD)

Continuous Delivery, eller CD, tar senare CI ett steg längre. Medan CI fokuserar på att ständigt testa och validera kod, ser CD till att koden alltid är redo att sättas i produktion, alltså att man automatiserar delar av releaseprocessen.

Det är viktigt att inte förväxla Continuous Delivery med Continuous Deployment. Även om båda processerna förbereder kod för produktion, kräver "Delivery" ett manuellt godkännande för release, medan "Deployment" skickar kod direkt till produktion utan någon mänsklig inblandning.

Fördelen med CD är att företag kan agera snabbare. Om en bugg upptäcks eller en ny funktion ska lanseras, kan ändringar göras enkelt och omedelbart. Detta snabba tillvägagångssätt ger företag en betydande konkurrensfördel, eftersom de kan anpassa sig snabbt till marknadens behov.

Fördelar med Continuous Integration och Delivery

 • Snabbare leveranscykler: Istället för månadsvisa eller kvartalsvisa uppdateringar kan företag som använder CI/CD ofta släppa ny funktionalitet varje vecka, eller till och med dagligen. Ett företag som tidigare tog en månad att genomföra en ny funktion kan nu göra det inom några dagar tack vare automatiserade tester och leveranser.
 • Högre mjukvarukvalitet: Med CI utförs tester automatiskt varje gång ny kod läggs till. Därmed upptäcks buggar snabbare och kan åtgärdas innan de når produktion. Istället för att upptäcka fel när kunderna redan använder produkten, fixas de redan under utvecklingsfasen.
 • Färre mänskliga fel: Istället för att en utvecklare manuellt ska flytta kod till produktion, vilket kan leda till mänskliga fel, automatiseras denna process med CD. Detta minskar risken för fel, som när någon glömmer en viktig konfigurationsfil eller använder fel version av en databas.
 • Flexibilitet att anpassa sig till förändringar: Om marknaden plötsligt efterfrågar en ny funktion, kan ett företag som använder CI/CD snabbt svara på detta behov. De kan snabbt utveckla, testa och lansera den nya funktionen utan att behöva vänta på nästa stora uppdatering.
 • Bättre samarbete mellan utvecklare och drift: CI/CD bygger vanligtvis broar mellan utvecklings- och driftteam. Istället för att kasta koden "över väggen" och hoppas att den fungerar, arbetar dessa team tillsammans för att säkerställa en smidig övergång från utveckling till produktion. Detta leder till ökad förståelse och effektivitet inom hela organisationen.

Vad är skillnaden mellan CI/CD och DevOps?

Om man läser om CI/CD kan det låta som att CI/CD och DevOps är ungefär samma sak, så vad är egentligen skillnaden? Låt oss titta närmare på detta.

CI/CD ligger nämligen i hjärtat av teknisk programvaruleverans, och dess kärna handlar om att:

 • Fokusera på kod och automatisering: Med CI/CD siktar vi på att kontinuerligt och effektivt integrera ny kod till det befintliga systemet, och att automatiskt förbereda koden för att sättas i produktion.
 • Resultat: CI/CD möjliggör för företag att på ett pålitligt sätt snabbt implementera programvaruuppdateringar.

Å andra sidan fokuserar DevOps mer på den kulturella och processinriktade sidan av saker:

 • Fokus på människor och processer: Medan CI/CD kretsar kring tekniska prestationer, syftar DevOps mer på att optimera samarbetet mellan de team som utvecklar programvaran och de som ansvarar för dess drift.
 • Resultat: Genom att skapa en bro mellan utveckling och drift kan företag smidigare leverera kvalitativ programvara, vilket minimerar driftsavbrott och förbättrar den övergripande produktkvaliteten.

Detta betyder i sin tur att CI/CD ofta fungerar som ryggraden i den tekniska implementeringen av en bredare DevOps-strategi.

Medan CI/CD adresserar vi utmaningar med skapar en mer automatiserad kod leverans, medan med DevOps ser vi till att hela ekosystemet, från programmerare till testare, samarbetar effektivt genom hela livscykeln av produktleveransen.

Fler artiklar

Vad är MLOps? Nyckeln för effektiva AI-system

Kortfattat kan man säga att MLOps är en disciplin som kombinerar maskininlärning (ML) med operations (Ops) med målet att förenkla och effektivisera användningen, samt implementeringen av AI-modeller.

Fortsätt läsa

Hur kommer man igång med AI som småföretag?

En effektiv strategi för att implementera AI i småföretag är att börja med identifiera affärsbehov och tekniska förutsättningar. Därefter börja med de små vinsterna för att snabbt skörda fördelarna.

Fortsätt läsa

Låt oss realisera era visioner

Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till branschledande expertis och en partner som är engagerad i er långsiktiga framgång.

Kontor


 • Kungsgatan 4
  411 19 Göteborg