Kundcase - Named Entity Recognition för medicinska texter

I ett projekt lyckades våra anställda förbättra prestandan för Named Entity Recognition för svenska medicinska texter.

Klient
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
År
Tjänst
Maskininlärning

Översikt

I den digitala tidsåldern har data blivit en viktig tillgång, men i vårt svenska hälso- och sjukvårdssystem finns en enorm mängd ovärderlig information låst i textform, i patientjournaler. Att omvandla denna ostrukturerade information till användbar data utgör en stor utmaning.

Men där kommer ett projekt in, utfört av två av våra nu anställda, med målet att effektivt extrahera värdefull data från svenska patientjournaler med hjälp av Named Entity Recognition (NER).

I arbetet undersöktes flera olika BERT-modeller och tekniker för dataförstärkning (data augmentation), vilka har potential att avsevärt förbättra resultatet av NER på svenska patientjournaler.

Resultatet visade att dataförstärkningen arsevärt kunde förbättra systemets prestanda, särskilt vid hantering av mindre datamängder. Intressant nog kunde vi också uppnå jämförbara resultat genom att förstärka 50% av träningsdatan som med att använda hela den ursprungliga datamängden utan förstärkning.

Detta projekt visar på hur rätt teknik och metoder kan hjälpa oss att extrahera värdefull information från svenska patientjournaler, vilket kan bidra till en mer upplyst och datastyrd hälso- och sjukvård.

Vad vi gjorde

  • Maskininlärning
  • Dataförstärkning
  • Pytorch
  • Python

Det var otroligt givande att få jobba på detta projekt med Sahlgrenska. Inte bara gav det oss chansen att bidra till bättre sjukvård, men vi kunde även utforska och tillämpa nya tekniker för att förbättra prestandan inom textextrahering.

Lucas Rosvall
Dataingenjör

Fler kundcase

Chattbot för dialog med tekniska manualer

I det här projektet agerade vi extern part och tog fram en AI-driven chattbot som ett Proof of Concept, som var särskilt utformad för att underlätta serviceteknikers åtkomst till omfattande tekniska manualer. Med hjälp av Retrieval-Augmented Generation (RAG)-teknik lyckades vi optimera sökprocessen i manualer som sträckte sig över tusentals sidor.

Fortsätt läsa

Utveckling av en e-handelsplattform

I ett projekt utvecklade vi en ny e-handelsplattform för Tollans Fisk, en fiskgrossist i Göteborg.

Fortsätt läsa

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


  • Kungsgatan 4
    411 19 Göteborg