Kundcase - Chattbot för dialog med tekniska manualer

I det här projektet agerade vi extern part och tog fram en AI-driven chattbot som ett Proof of Concept, som var särskilt utformad för att underlätta serviceteknikers åtkomst till omfattande tekniska manualer. Med hjälp av Retrieval-Augmented Generation (RAG)-teknik lyckades vi optimera sökprocessen i manualer som sträckte sig över tusentals sidor.

År
Tjänst
Maskininlärning

Projektet

Som partner till en leverantör av teknisk information tog vi oss an utmaningen att skapa en AI-chattbot åt en stor aktör inom maskintillverkningsindustrin. Vårt mål var att utveckla en lösning som möjliggör snabb och effektiv informationssökning i omfattande tekniska manualer, där målgruppen var servicetekniker.

Projektets omfattning begränsades till ett par servicemanualer. Detta lade grunden för ett smidigt och målinriktat projekt, där vi kunde fokusera på kvalitet och användarvänlighet samt bevisa att lösningens användbarhet i en, till att börja med, liten skala.

Vår lösning baserades på RAG-teknologi (Retrieval-Augmented Generation) som kombinerar en sökmotor med en AI-chattbot. Genom att dela upp manualens innehåll i mindre segment och indexera dessa i en vektordatabas, kunde vi skapa en effektiv metod för att hitta och presentera relevant information.

Vårt arbete resulterade i en funktionell chattbot som kunde hantera specifika förfrågningar från en omfattande manual. Trots projektets begränsade omfattning visade resultaten på potentialen i att använda AI för att förbättra informationstillgången och effektiviteten för servicetekniker.

Lärdomar

Den största insikten från detta projekt var betydelsen av högkvalitativ data. Framgången för en AI-driven lösning vilar tungt på den underliggande datans kvalitet. Ett nära samarbete med kunden är avgörande för att säkerställa tillgång till och bearbetning av relevant data.

Detta projekt bevisar vår förmåga att leverera innovativa och praktiska AI-lösningar. Vår anpassade chattbot-teknik har potential att revolutionera informationshantering och stödja tekniska processer i storskaliga industriella miljöer.

Att få chansen att jobba med såpass ny "cutting-edge" teknik var fantastisk. Vi är väldigt nöjda med resultatet och ser fram emot att fortsätta utveckla lösningen.

Jonathan Köre
Head of Machine Learning

Taggar

  • Maskininlärning
  • Large Language Models
  • Dataprocessering
  • chattbottar
  • Vektordatabaser

Fler kundcase

ChainSec: Cybersäkerhet för leveranskedjor

I det här projektet utvecklade vi en SaaS-lösning för att automatisera och förbättra cybersäkerheten i företags leveranskedjor.

Fortsätt läsa

En mottagarportal för fakturor

Vi hjälpte Keeros att bygga en mottagarportal för fakturor som gör det enkelt för mottagare att ta emot och hantera sina fakturor.

Fortsätt läsa

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


  • Kungsgatan 4
    411 19 Göteborg