Hur kan man motverka teknisk skuld?

Publicerad av Lucas Rosvall

Software Engineer

Fastnar du eller andra i teamet allt oftare i gammal kod? Kanske istället för att skapa nya, innovativa lösningar? Du är inte ensam.

Den tekniska skulden har blivit en osynlig fiende för många organisationer. Det är inte ovanligt att den ställer till med stora problem. Från minskad kodkvalitet och ökad felrisk till uppsvällda underhållskostnader. Konsekvenserna kan bli omfattande, och leda till försenade leveranser, missnöjda kunder och en stressad utvecklingsavdelning.

I den här artikeln tänkte vi därför titta närmare på vad teknisk skuld innebär, hur den kan påverka din verksamhet, och framför allt, hur du kan arbeta proaktivt för att motverka och hantera denna osynliga fiende.

teknisk skuld

Identifiering av teknisk skuld

Att identifiera teknisk skuld är ibland svårt; det kräver både skicklighet och de rätta verktygen. Men oroa dig inte, här går vi igenom konkreta steg och tecken för att upptäcka och förstå den tekniska skulden inom din organisation.

Steg 1: Lär känna symptomen

Teknisk skuld visar sig på flera sätt, men det finns några tydliga tecken du kan hålla utkik efter:

 • Återkommande problem: Om samma fel eller problem dyker upp gång på gång är det en stark indikation på att något djupare ligger och lurar i koden.
 • Långsam utveckling: När nya funktioner tar längre tid än förväntat att utvecklas, kan det bero på komplicerad eller dåligt strukturerad kod som behöver städas upp när ny kod utvecklas.
 • Svårt med att introducera ändringar: Om det känns som att varje liten ändring i koden orsakar nya problem, kan det vara ett tecken på teknisk skuld.

Steg 2: Använd de rätta verktygen

Det finns verktyg och metoder som kan hjälpa dig att identifiera och kvantifiera teknisk skuld:

 • Kodgranskning: Regelbundna kodgranskningar med ditt team kan avslöja dåliga kod och komplicerade kodstrukturer som bidrar till den tekniska skulden.
 • Statisk kodanalys: Verktyg som analyserar din kod utan att exekvera den (så kallad statisk analys) kan upptäcka potentiella problem som komplexitet och “code smells” (tecken på dålig kod).

Steg 3: Förstå vikten av mätvärden

Mätvärden är kritiska verktyg för att effektivt identifiera och adressera teknisk skuld. Genom att regelbundet övervaka viktiga mätvärden kan du få insikter om kvaliteten på din kod och områden som kräver förbättring.

Några viktiga mätvärden inom teknisk skuld är:

 • Kodkomplexitet: En hög kodkomplexitet är ofta en indikator på att koden kan behöva förenklas för att minska risken för fel och förenkla framtida underhåll. För att mäta detta kan du exempelvis använda dig av verktyg som SonarQube.
 • Testtäckning: För att koden ska vara pålitlig är det viktigt att koden testas, vilket gör testtäckning till ett viktigt mätvärde. En låg testtäckning kan signalera en högre risk för oupptäckta fel, eftersom delar av koden inte verifieras genom testning.
 • Återanvändbarhet: Om koden inte är utformad för återanvändning, kan det leda till upprepning och onödig komplexitet. Detta är svårt att mäta automatiskt, utan detta är snarare något man behöver göra manuellt.

Genom att lära dig att känna igen dessa tecken och effektivt använda rätt verktyg och metoder, kan du ta de första stegen mot att identifiera och hantera teknisk skuld.

Detta är ett avgörande steg för att säkerställa att ditt projekt eller din organisation kan fortsätta att växa och innovera utan att hållas tillbaka av onödiga hinder.

Strategier för att förhindra teknisk skuld

Att motverka teknisk skuld är en ständig utmaning inom mjukvaruutveckling, men det är avgörande för att upprätthålla en hög kodkvalité och förebygga framtida problem.

Här är fem tips som kan hjälpa:

 1. Prioritera regelbundet refaktorisering: Avsätt regelbunden tid för att granska och förbättra kodbasen. Ett tips är att integrera det som en del av utvecklingscykeln för att minska ackumuleringen av teknisk skuld över tid.
 2. Automatisera tester: Att implementera automatiserade tester (såsom enhetstester och integrationstester) som utförs i ett CI-flöde gör det möjligt att snabbare upptäcka och åtgärda buggar, vilket minskar risken för att ny teknisk skuld introduceras.
 3. Använd kodgranskningar: Att granska kod innan den introduceras till kodbasen är ett av de effektivaste sätten att identifiera potentiella problem tidigt i utvecklingsprocessen.
 4. Utbilda och uppmuntra till bästa praxis: Att kontinuerligt förbättra teamets färdigheter och kunskaper är essentiellt för att effektivt motverka och hantera teknisk skuld. Försök att uppmuntra till deltagande i exempelvis workshops, konferenser och onlinekurser.
 5. Planera in hanteringen av teknisk skuld: Det är också viktigt att proaktivt arbeta mot att minska den tekniska skulden. Detta inkluderar att identifiera, kvantifiera och prioritera teknisk skuld i backloggen.

Fler artiklar

Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Mjukvara kan kosta allt från några tusenlappar till flera miljoner kronor att utveckla. I denna artikel går vi igenom vad som påverkar kostnaderna för...

Fortsätt läsa

Vad är en PoC (Proof-of-Concept)?

Varför behöver du en AI-policy? Jo, för att fatta svåra beslut, säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, och för att stötta ...

Fortsätt läsa

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


 • Kungsgatan 4
  411 19 Göteborg