Maskininlärning och dataanalys - Framtidens intelligens som tjänst

Skräddarsydda leveranser inom maskininlärning och dataanalys — som partner kan vi tillsammans realisera er organisations fulla potential.

Data-expertis hos Fiive

Oavsett om ni behöver insikter från era datamängder eller förbättra era affärsprocesser, har vi teknologin och expertisen som krävs.

 • Prediktiv analys. Förutse framtida händelser och trender med bland annat regressionsmodeller, random forest-algoritmen, och statistikanalys.
 • Natural Language Processing (NLP). Använd tekniker som tokenisering och sentimentanalys för att förstå och tolka mänskligt språk, och förbättra människa-maskin interaktioner.
 • Dataförädling. Förvandla rådata till guld. I big-data världen är högkvalitativ data ett måste. Vi rensar, bearbetar och strukturerar era data för att säkerställa högsta möjliga kvalitet för analys.
 • Maskininlärning. Utveckla intelligenta system med TensorFlow, PyTorch och scikit-learn. Vi levererar skräddarsydda lösningar som förbättrar beslutstagande och effektivitet.
 • Dataanalys. Transformera rådata till insikter med Python, SQL, PySpark och Numpy. Bearbeta och analysera stora datamängder effektivt.
 • Djupinlärning. Skapa avancerade modeller med neurala nätverk för att identifiera mönster och utföra komplexa uppgifter.

Vår process - Från idé till innovation

Upptäck hur vi omvandlar vision till verklighet. Vår process är designad för att skapa, integrera och underhålla intelligenta system som driver er verksamhet framåt.

 • Identifiera.
  Tillsammans utforskar vi hur er data kan användas för att ta er verksamhet till nästa nivå.
 • Definiera.
  Vi omvandlar er vision till en konkret metod och handlingsplan, där vi definierar projektets mål, eventuell användarupplevelse och önskat resultat.
 • Pilot.
  Under pilotfasen testar vi en första version av lösningen för att validera metod och värde, samt tar fram en plan för kommande steg.
 • Utveckla.
  Från pilot till produktion, vi utvecklar en datadriven lösning där prestanda och effektivitet balanseras för maximalt värde.
 • Integrera.
  Vi integrerar den färdiga lösningen med er miljö, säkerställer smidig drift och ansluter till nödvändiga tjänster för en komplett lösning.
 • Underhåll.
  Vårt engagemang fortsätter efter lanseringen, med övervakning, underhåll och anpassning med er verksamhets utveckling.

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


 • Kungsgatan 4
  411 19 Göteborg