Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Publicerad av Lucas Rosvall

Software Engineer

Hur mycket kostar det egentligen att utveckla mjukvara? Det enkla svaret är: det beror på. Varje projekt är unikt och har sina egna utmaningar och behov, vilket gör det väldigt svårt att ge en exakt siffra.

I den här artikeln utforskar vi däremot några av de faktorer som bidrar till kostnaderna för utvecklingen av appar såväl som andra digitala tjänster.

Vi kommer dessutom att gå igenom några konkreta exempel för att visa hur priset kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet.

utveckla mjukvara

Vad påverkar kostnaden av mjukvara?

När du planerar att investera i mjukvaruutveckling är det viktigt att förstå vad som påverkar kostnaderna. Här är några avgörande faktorer:

  • Projektets storlek: Kostnaden för mjukvaruutveckling beror mycket på projektets omfattning. En komplex app med många funktioner kostar alltid mer än en enkel webbplats. Definiera därför klart vilka funktioner som är nödvändiga, särskilt om du har en begränsad budget.
  • Teknikval: De teknologier du väljer att använda påverkar också priset. Avancerade teknologier som AI är dyrare på grund av expertbrist jämfört med mer traditionella teknologier.
  • Teamets placering: Var utvecklingsteamet är baserat kan också göra stor skillnad för din budget. Team i länder med lägre levnadskostnader kan ofta erbjuda lägre priser, men det är viktigt att också tänka på kulturella skillnader och kommunikation som kan påverka projektet.
  • Teamets kompetens: Erfarenhet och expertis kommer också påverka både tidsplaneringen och kostnader. Att anställa personer med högre kompetens brukar innebära högre initiala kostnader men kan också resultera i effektivare arbete och bättre kvalitet på slutprodukten.
  • Oväntade händelser: Tänk på att alltid ha en buffert för oväntade kostnader. Det är inte ovanligt att projektet tar längre tid än planerat eller att det dyker upp problem som kräver extra resurser.

Om du överväger att utveckla en teknisk lösning borde du höra av dig till oss på Fiive. Vi hjälper dig att förverkliga dina idéer, efter dina behov och budget.

Olika lösningar och dess kostnader

Beroende på vilken typ av mjukvarulösning du vill utveckla, kommer kostnaderna att variera baserat på funktioner, komplexitet och användningsområden.

Här är en titt över några vanliga mjukvarulösningar och en uppskattning av deras utvecklingskostnader:

Mobilappar: En grundläggande mobilapp som en todo-lista eller annan enklare app kan kosta från 50 000 kr att utveckla. Om du däremot är intresserad av mer avancerade funktioner som en chattfunktion eller integrationer med andra digitala tjänster, kan kostnaderna stiga till 300 000 kr eller mer.

Webbapplikationer: En enkel webbplats, som en företagssida eller en informationsportal, kan kosta allt från 20 000 och 100 000 kr att utveckla, mycket beroende på hur komplex designen är och mängden innehåll som behöver skapas. Om du däremot siktar på en mer avancerad webbapplikation, som en hel e-handelsplattform eller en social plattform, kommer kostnaderna vara betydligt högre.

SaaS-plattformar: Att utveckla en fullständig SaaS-plattform, inklusive frontend, backend och databas, till exempel ett CRM-system för kundhantering, börjar vanligtvis på ungefär 500 000 kr. För mindre omfattande projekt, som en enkel bokningsapp, kan kostnaderna vara betydligt lägre. Samtidigt kan mer avancerade lösningar, som kräver utökade funktioner och högre skalbarhet och säkerhet, resultera i avsevärt högre kostnader.

Inbyggda system: Inbyggda system är specialiserad mjukvara, som ofta används inom industriella eller medicinska tillämpningar, och de kan variera rätt mycket i pris. Ett enklare system kan kosta från 100 000 kr, medan mer komplexa system som kräver hög precision och regelbundenhet kan kosta flera miljoner kronor.

Som du ser varierar mjukvara en hel del i pris och beror mycket på projektets storlek och komplexitet. Det finns dock en hel del saker som går att göra för att hålla nere kostnaderna...

Hur kan man minska kostnaden för mjukvaruprojekt?

Att hålla nere kostnaderna är alltid viktigt, men hur gör man det på ett effektivt sätt utan att behöva kompromissa med kvaliteten?

Till att börja med tycker jag att man alltid ska börja med att utveckla en Minimum Viable Product (MVP), vilket innebär att man fokuserar på de grundläggande funktionerna som behövs för att få feedback från de första användarna. Genom att börja med en MVP garanterar du att investeringen hålls så låg som möjligt samtidigt som du får värdefull insikt om hur din produkt tas emot på marknaden.

Ett annat sätt att hålla nere kostnaderna är att skapa prototyper eller en Proof of Concept (PoC) för att testa din idé innan du påbörjar fullskalig utveckling. Till skillnad från en MVP, fokuserar en PoC snarare på att validera den tekniska aspekten, vilket lämpar sig bra för mycket tekniska projekt. Detta gör det möjligt att internt verifiera att en teknisk lösning är genomförbar innan större investeringar görs.

Användningen av agila utvecklingsmetoder är också viktigt genom att man prioriterar högvärdesfunktioner och kontinuerligt anpassar projektet baserat på pågående feedback. Detta minimerar risken för dyra omarbetningar.

Dessutom kan implementeringen av automatiserade tester och kontinuerliga integrations- och leveransprocesser (så kallad CI/CD) minska tiden och resurserna som krävs för att upptäcka och åtgärda fel, vilket ger lägre kostnader över tid.

Om du har en startup eller scaleup erbjuder vi på Fiive dessutom en unik lösning där vi brukar ta delägarskap i företag. Detta innebär att ni kan reducera kostnaden för mjukvaruutvecklingen i utbyte mot en andel i företaget. Som din partner hjälper vi dig sedan att utveckla och skala din produkt till lansering och därefter.

Är du redo att ta din idé till verklighet? Kontakta oss på Fiive.

Fler artiklar

Vad är en PoC (Proof-of-Concept)?

Varför behöver du en AI-policy? Jo, för att fatta svåra beslut, säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, och för att stötta ...

Fortsätt läsa

Hur smarta chattbotar kan driva tillväxt och effektivitet

I takt med att generativ AI revolutionerar företagens sätt att interagera med kunder och hantera data, framträder AI-drivna chatbotar som en utmärkt l...

Fortsätt läsa

Vill du se dina idéer bli verklighet?

Med Fiive som din partner får du inte bara expertis, utan ett engagerat stöd för att växa och leda din bransch.

Kontor


  • Kungsgatan 4
    411 19 Göteborg